Ydelser

Kloakinspektion KloakTV

Mindre reparationer af kloakkerne foretages


Såfremt vi ved TV-inspektionen finder fejl ved kloakken, kan vi tilbyde at reparere fejlen.

Indhent tilbud.

Hvad er en rottespærre?


Rottespærren sættes ind i kloakken fra en brønd. Spærren har to klapper, der er tophængt og vipper frit, således spildevandet fra huset uhindret kan løbe væk, mens rotter fra hovedkloakken bliver standset af de to klapper. Klapperne er takkede, således de griber fat i rottens pels og på den måde lukker mere og mere til, jo mere rotten forsøger at trænge igennem. Rotterne gnaver i kloakrørene, så udskiftning kan blive nødvendig, hvilket er ganske omkostningsfuldt.


Rotterne bliver forhindret af rottespærren i at komme op i husets kloaksystem og forårsage skade og tilstopninger.


En rottespærre skal tilses og vedligeholdes en gang årligt. Abonnement kan tegnes hos JA-kloakservice.

TV-inspektion af kloakledninger

Spuling af kloakker

Rodskæring

Lokalisering af kloakledninger

Lokalisering af el-ledninger

Rottespærrer monteres.


Præcis lokalisering af kloakering og div. el- og telefonledninger og indtegning på plan over ejendommen.

Spuling af kloakkerne, så uønskede emner fjernes

Særligt spulehoved kan foretage rodskæring af de gængse rødder

Vi foretager TV-inspektion af alle  kloakinstallationer i hjemmet, både inden- og udendørs!


Vore inspektiosudstyr og personale opfylder alle krav, der stilles for at være tilsluttet KTVI (Kloakmesternes TV inspektion) Ved alle inspektioner udfylder vi - når det ønskes - inspektionsrapporter i henhold til DANVAs Fotomappe. Det betyder at alle vores rapporter er standardiserede og kan umiddelbart benyttes af såvel offentlige myndigheder som forsikringsselskaber.

Rottespærre