Kloakinspektion KloakTV
Rottespærre

Dette er et grenrør fra et køkken. Grenrøret fører vandet fra en opvaskemaskine og en køkkenvask til kloakken. Grenrøret sidder ca. 60 grader over vandret, hvorfor vandet plasker ned i kloakrøret.

Det er et betonrør, og det plaskende vand eroderer langsomt betonrøret, som derfor er skyllet i stykker og efterfølgende revnet.

Kloakinspektion KloakTV

Rødder i kloakrør. Dette er efter spuling. Hen over sommeren vil rødderne udvikle sig og langsomt blokere ledningen.

Kloakinspektion KloakTV

Rørbrud i rør under indkørsel. Røret mangler og der er derfor stor risiko for underminering af indkørslen.

Kloakinspektion KloakTV

Forskudt samling med udsigt til jord - røret er åbent. Det betyder, at der fra denne ledning sker en forurening, idet noget af kloakvandet siver ud gennem åbningen og ud i den underliggende jord.