Hvad er en TV-inspekton?

En kloakinspektion foretages med et kamera, der enten er drejbart eller lige-ud-stillet. Med det drejbare kamera kan TV-operatøren kigge 90 grader til siden og dreje kameraet hele vejen rundt i røret. Derved ses alle fejl, revner og sprækker. Det er endvidere muligt at føre kameraet ind i grenrør for inspektion af stikledningen.


TV-inspektionen er et fantastisk middel til at undersøge fejl, forstoppelser eller sammenbrud af kloakledninger. Fejlene kan med meget stor præcision lokaliseres så opgravningen bliver så lille og præcis som muligt. Dette mindsker gener og udgifter ved arbejdet mest muligt.

De hyppigste årsager til forstoppelse er fejl, der konstateres ved TV-inspektionen er indgroede rødder, skader forårsaget af rotter, sætningsskader/lunker, sammenfald af ledninger eller tæringer.


Ved ejendomshandel er TV-inspektion et godt

værktøj til at bestemme kloakledningens

tilstand såvel kvalitativ som driftmæssig.


JA-Kloakservice kan endvidere tlbyde at lave

helt præcise tegninger over kloakledningernes

placering og dybde.


Vi er tilsluttet Kloakmestrenes TV Inspektion, hvilket betyder, at vi kan udfærdige officielle rapporter til brug for forsikringsselskaber eller kommuner. Det vil i mange tilfælde være en nødvendig dokumentation for at få dækket reparationsudgifterne til en skade på en ledning.

Kloak-TV kloakspuling