Kloakinspektion KloakTV
Rottespærre
Kloakinspektion KloakTV

Vi blev kaldt ud til en beboelsesejendom i anledning af delvis forstoppelse af faldstammen.


Kunden havde fået monteret nyt toilet blot tre uger i forvejen af en aut. VVS-installatør.


Allerede få dage efter monteringen ville toilettet ikke trække ordentligt ud, hvorfor montøren blev tilkaldt. Han svuppede toilettet og oplyste, at såfremt forstoppelserne fortsatte, var det faldstammen, det var galt med.


Efterfølgende blev flere VVS-installatører tilkaldt for samme problem og med samme svar på årsag.


Idet vi har udstyr til såvel TV-inspektion og til spuling af kloakken, blev vi tilkaldt.


Ved videoinspektionene af faldstammen blev der ingen forstoppelser eller fejl fundet.


Eneste mulighed der var tilbage var, at afmontere det nye toilet.


Som det tydeligt fremgår af billederne var overgangsstykket mellem toilet og kloakrør genbrugt, så tætningsringen, der skal sørge for tæt samling mellem toilettet og overgangsstykket gået løs under monteringen af toilettet.  Tætningsringen sad på tværs over hullet, og den var årsagen til de hyppige forstoppelser af toilettet.


Overgangsstykket var endvidere afkortet på en måde, så tætningsringen mellem overgangsstykke og kloakrør var væk. Denne tætningsring skulle sikre, at der ikke trænger kloakvand ind i etageadskillelsen mellem de to etager, såfremt der skulle opstå en forstoppelse i faldstammen eller røret mellem overgangsstykket og faldstammen.


Montøren af toilettet ville tilsyneladende sikre sig en tæt forbindelse mellem toilet og kloakrør, hvilket han/hun gjorde ved at fylde rigelige mængder af siliconemasse omkring overgangsstykket. Den store mængde silicone trængte ind ved den manglende pakning mellem overgangsstykke og kloakrør og mindskede diameteren på kloakrøret med anslået 20 %. Det ses tydeligt ved de afsatte fækalier på siliconemassen, at det har begrænset udløbet fra tolettet.


I denne sag var den delvise tilstopning forårsaget af såvel en nedfalden pakning og meget stort forbrug af siliconemasse på grund af afkortning af overgangsstykke. Alt sammen formentlig fordi montøren har genbrugt overgangsstykket mellem toilet og kloakrør.