Totalrenovering af kloakker med omlægning fra tre septictanke til offentlig kloak på landejendom.


Samtidigt skulle vandforsyningen fra den offentlige forsyning optimeres. Gamle jernrør blev erstattet med nye pl-rør. VVS-arbejdet blev udført af autoriseret VVS'er.


Ved den eksisterende stikledning blev etableret en ny skelbrønd.


Gårdspladsen fik Acodræn, så regnvancet ikke længere skyllede gennem vognporten.


Fire nye rense- og inspektionsbrønde blev etableret og 72 meter nye ledninger lagt.


køkkenafløb overgang fra beton til pvc

Køkkenafløbet var tilsluttet en gammel fedtudskiller med udløb i mødding

kloaktegning
Kloakrør føres under staldbygning

Underføring af ledning under staldbygning

septictank afblændes kloakrenovering

Septictank frakoblet og omlagt til nye kloaksystem

nye kloakrør graves ned
ny rensebrønd inspektionsbrønd

Rense- og inspektionsbrønd, der frakobler tredie septictank